Letnie Warsztaty Artystyczne

Drodzy miłośnicy i fanatycy naszych warsztatów. Każde warsztaty były dla nas zawsze wielką przyodą i dobrą zabawą, ale wymagały od nas także ciężkiej pracy. Ta praca zawsze przynosiła efekty, a zadowolenie uczestników było bardzo miłą zapłatą za włożony w oranizację wysiłek. Z bieiem lat, ubywało nam jednak enerii do oranizowania kolejnyc edycji. Dzisiaj nasze baterie są wyczerpane. Ponadto, niestety zmieniły się przepisy prawne dotyczące oranizacji wypoczynku dla dzieci. W związku z tym podjeliśmy decyzję, że zawieszamy oranizację warsztatów na Durbaszce. Dziękujemy za niezwykłe, wesołe i  pomysłowe siedemnaście lat.

Zdjęcia i filmy

Zapraszamy do oglądania pierwszej  i drugiej części zdjęć oraz filmów z tegorocznych warsztatów.

Do filmów dołączony jest mały dodatek autorstwa pana Jakuba fotografa.

Mamy nadzieję, że każdy uczestnik odnajdzie gdzieś siebie siedzącego, bawiącego się, pracującego lub robiącego coś równie interesującego.

Posiadamy jeszcze trochę zdjęć, ale na razie ich nie damy.